•  Kort, swish, faktura, kredit
  •  Snabb leverans (2-4 dagar)
  •  69 kr i frakt upp till 10 kg 

 

0

Luftvapen

Luftvapen: Enligt vapenlagen är huvudregeln att luftvapen är tillståndspliktiga (krav på vapenlicens) i dagligt tal blir dock här regeln undantaget. Luft, kolsyre och fjäderdrivna vapen som är effektbegränsade till maximalt 10 joule 4 meter från mynningen (anslagsenergi) samt ej är automatiska, är för den som fyllt 18 år fria att köpa och äga. Vid helautomatiska är det 3 joule 4 meter från mynningen. Detta är vad som oftast i dagligt tal avses med luftvapen. Gränsen för automatiska vapen av denna typ är 3 joule. Guntech AB saluför både licenspliktiga luftvapen samt fria vid 18 år effetktbegränsade luftvapen av många modeller och fabrikat.