•  Kort, swish, faktura, kredit
  •  Snabb leverans (2-4 dagar)

 

0

Om våra villkor/ About our terms and conditions.

It is the responsibility of each customer to familiarize themselves with our terms and conditions. Our terms and conditions are only available in Swedish. Guntech AB disclaims all responsibility for misunderstandings or/and consequences due to not having read or understood our terms of business stated below.

Det åligger varje kund att sätta sig in i våra villkor. Våra villkor finns endast på svenska. Guntech AB frånsäger sig allt ansvar för missförstånd och konsekvenser på grund av att man ej läst eller förstått våra här nedan angivna affärsvillkor.

 

Nedan följer villkor för köp i Guntech AB:s webbshop:

För att handla hos oss inom Sverige måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. I andra länder gäller respektive lands lagstiftning. Det åligger kunden att se till att förutsättningar och förstålese för den lagstiftningens uppfyllnad ställs Guntech AB tillhanda. Beaktas skall att vissa varor på denna webbshop kan vara behäftade med tillståndskrav för export utanför Sverige, kostnad för hantering samt avgifter tillhörande sådan hantering kommer att tillkomma. 

 

Priser och produktbilder

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid betställning.

Produktbilderna på webbshopen garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

Guntech AB reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på webbshopen. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Guntech AB rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

 

Äganderätt

Äganderätten till beställda varor övergår till köparen först efter att full betalning erlagts. Avseende tillståndspliktiga varor exempelvis licenspliktiga vapen, utgör en på www.guntech.se genomförd transaktion enbart bokningsavgift och ej köp med äganderätt enligt konsumentköplagen eller annan lagstifting, svensk, överstatlig eller internationell. Äganderätten till varan/varorna övergår i de fall varan är tillståndspliktig till den person (juridisk eller privat) som genomfört transaktionen först efter det att tillstånd för innehav meddelats av tillståndsgivande myndighet eller instans i det land där den tillståndssökande parten är registrerad som boende eller verksam. Avseende tillståndspliktiga varor som avses exporteras krävs också godkänt tillstånd för utförsel ur Sverige genom svenska myndigheter innan transaktionen kan övergå från bokning till köp med efterföljande leverans av vara/varor.  

 

Leveransvillkor

Normal leveranstid är cirka 2-4 dagar.

Vi skickar beställningar med Postnord, DHL och DB Schenker. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postombudet eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den hänföras till postombudet eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med postombudet eller transportföretaget inte kan lösas, tar du  kontakt med oss.

Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån, brev 14 dagar), så fakturerar vi dig 500 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

 

Fraktkostnad

Fraktkostnaden för beställning debiteras efter den faktiska vikten - detta sker automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan. Prissättning sker efter portotabell för brev och paket.

69 kr för frakt upp till 10 kg

99 kr för frakt från 10 kg

Hämtning i butik är kostnadsfritt.

Vapenfrakt sker via värdefrakt alltid i två separata försändelser (vapnet delat) kostnad 600 Skr. Observera att vid upphämtning av vapen i den fysiska butiken av de vapen vars transaktion skett genom webbshopen, så erhåller ni i samband med hämtningen en rabattkod till ett värde av 300 Skr. En rabattkod som ni sedan kan använda i webbshopen. (rabattkod ej giltigt vid köp i den fysiska butiken) Vi premierar våra webbkunder som själva hämtar sitt vapen med 300 Skr. tillgodo för framtida köp inom 6-månader i webbshopen. Anledningen är att vapenfrakten kostar Guntech AB oftast mer än det dubbla jämfört med de 600Skr. vi debiterar. Guntech delar därför med sig av den besparing det innebär för företaget då vapen bokade på webbshopen hämtas i den fysiska butiken.

För kunder i utlandet tillkommer utlandstillägg på fraktavgiften. Vi kontaktar er efter genomfört köp eller bokning och hittar den bästa lösningen.

 

Bokningsavgifter

Bokningsavgifter är ej återbetalningsbara. Erlagd bokningsavgift tillfaller i sin helhet Guntech AB i det fall affären ej oavsett anledning fullföljs av eller genom kundens vilja eller förutsättning. Bokningsavgifter i de fall affären fullföljs avräknas mot köpesumman kunden tillgodo. Bokningsavgift kan utgöras av hel eller del av varans försäljningspris vid tillfälle för bokning av varan. Har en bokningsavgift erlagts och affären ett kalenderår därefter ej är genomförd och avslutad förfaller bokningen och den som erlagt bokningsavgift förlorar sin rätt till att slutföra affären. Det står då Guntech AB fritt att försälja varan/produkten utan återbetalning av bokningsavgift.

 

Hämtning i butik

Varor hämtas fritt i butik. För avhämtning krävs tidsbokning, ring 0554-220 00.

Vapen vars transaktion skett genom webbshopen och som hämtas i den fysiska butiken. Där utgår i samband med upphämtning en rabattkod giltig för framtida köp (giltighetstid 6-mån) i webshopen till ett värde av 300 Skr.

 

Vid köp av licenspliktigt vapen

Vid önskat förvärv av licenspliktigt vapen så skall det göras en tillståndsansökan till Polismyndigheten. Fram till att ni erhåller tillstånd (licens) avser genomförd transaktion via denna webbshop enbart bokning, ej köp av den/de tillståndspliktiga varorna. När er bokning är genomförd så kommer vi kontakta er via e-mail och skicka en blankett för licensansökan där ni fyller i de uppgifter som rör er på licensansökningsblanketten.

När ni fyllt i efterfrågade uppgifter på ansökningsblanketten mailar ni licensansökan (blanketten) tillbaka till oss. Observera att ändamålsrutan är tvingande och ligger under vapnets stycke på blanketten, där ifylles sökt ändamål  ex. JAKT. 

Guntech AB fyller då i uppgifter avseende överlåtare (säljare) samt vapen. (vapnets identitet och utförande förutom ändamål enligt ovan) och skickar licensansökan till Polisens inläsningscentral. Ni kommer då att erhålla ett inbetalningskort ifrån Polisen med licensansökningsavgift.

Polisen startar handläggningen av din ansökan först efter de erhållit betalningen.

När ni mottagit vapenlicens från Polisen övergår er bokning av vapen, till köp av vapen. Erhållen vapenlicens scannas/fotograferas och mailas till licens@guntech.se tillsammans med en bild på en giltig legitimation.

Därefter kommer ert vapen att skickas i 2 omgångar. När den första leveransen mottagits får vi en kvittens från fraktbolaget och kan skicka del 2.

Leveranstiden på vapen varierar, normalt tar det mellan 2-5 arbetsdagar. Leveranstiden kan vara längre under kampanjperioder.

Handläggningstiden för vapenlicens varierar mellan de olika polisregionerna.

Om den totala tiden överstiger 3 kalendermånader från bokningsdatum och ännu ingen vapenlicens utfärdas till köparen, alternativt att licens utfärdats men att vapnet ej hämtats eller att Guntech AB ej erhållit kopia från er tillsammans med styrkt identitet vilket förhindrat en leverans, kommer en förvaringsavgift att debiteras med 70 SEK/per dag och vapen/vara. Debitering för förvaring kommer då att ske vid uthämtning eller faktureras förskott vid begärd leverans av vapnet.

Om orsaken till dröjsmål enkomt beror på licensutfärdande myndighets handläggningstid och detta styrks, utgår ingen förvaringsavgift.

 

Vid köp av tillståndspliktig ammunition

Svensk ID-handling samt Vapenlicens/ammunitionstillstånd för den ammunition beställningen avser -kommer att kontrolleras av oss före leveransen skickas.

Vid köp av ammunition i butik krävs uppvisande av ID-handling samt ammunitionstillstånd/vapenlicens för den ammunition köpet avser. Det går att genomföra köpet i webbshoppen för att sedan vid avhämtning i butik på plats uppvisa tillstånd samt ID. Skall ammunitionen skickas via fraktbolag kommer vi innan försändelsen skickas, kontakta er för kontroll av ID. samt tillstånd/licens. Ammunition skickas som farligt gods.

 

Vid köp av tillståndspliktigt magasin

Svensk ID-handling samt vapenlicens för vapen magasinet passar till -kommer att kontrolleras av oss före leveransen skickas.

Vid köp av tillståndspliktigt magasin i butik krävs uppvisande av ID-handling samt vapenlicens för vapen som magasinet passar till. Det går att genomföra köpet i webbshoppen för att sedan vid avhämtning i butik på plats uppvisa tillstånd samt ID.

 

Vid köp av ljuddämpare

Svensk ID-handling, vapenlicens samt anslutningsgänga eller adapter, exempelvis monterad A-Tec A-Lock Mini på vapnet ljuddämparen köps till -kommer att kontrolleras av oss före leveransen skickas.

Vid köp av ljuddämpare i butik krävs uppvisande av ID-handling samt vapenlicens och infästnings möjlighet för vapnet ljuddämparen köps till. Det går att genomföra köpet i webbshoppen för att sedan vid avhämtning i butik på plats uppvisa tillstånd, infästnings möjlighet samt ID.

 

Vid köp av effektbegränsade vapen, knivar, andra farliga föremål

Vid köp av luftvapen samt andra produkter med lagkrav om viss uppnådd ålder för köp, kommer en ålderskontroll med krav på legitimering genom uppvisande giltig legitimation att genomföras. I webbshopen före ordern skickas, i butik före varorna levereras.

 

Ångerrätt/reklamation

Vi följer lagen om distansavtal enligt Komsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). Det är alltid garanti på de produkter som du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garanti vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

 

Betalningsalternativ

– Kort

– Swish

– Faktura

– Kredit

För tillfället tillåter Swedbank pay ett kreditköp på maxbeloppet 30 000 kr. Vid högre belopp, hör av dig till oss så hjälper vi dig.   kontakt@guntech.se 

Betalnings och leveransvillkor faktura

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: [Kund anger den faktureringsavgift kund tillämpar].

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande referensränta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Omvandla ditt köp på faktura till delbetalning med tjänsten Kredit

Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande referensränta + 17,45% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Du hittar allmänna villkor för Kredit på Swedbank Pays hemsida: https://Swedbankpay.se/villkor/kredit

 

Behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB 556735-5671.

Personuppgifter som behandlas:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss: Såsom namn, personnummer, kundnummer, fakturanummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer och webbadress.

b) Uppgifter som behandlas när du använder tjänsterna Faktura eller Kredit:

Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation, uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av avtalet, uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB haft med Kontohavaren eller annan behörig gällande kontot eller fordran som avtalet omfattar.

c) Uppgifter från andra källor: Ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.

I syfte att hålla dina adressuppgifter aktuella kommer uppgifter om din folkbokföringsadress uppdateras löpande gentemot statens person- och adressregister, SPAR. Vid kreditprövning behöver vi inhämta information om dig från bolag inom Swedbank/PayEx-koncernen och i förekommande fall från externa kreditupplysningsföretag såsom UC. Vidare kan vi i vissa fall behöva genomföra kundkontroller som ett led i arbetet kring motverkan av penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom kontroll gentemot s.k. sanktionslistor.

Ändamål med behandlingen

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att kunna fullfölja avtalet med kunden och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla produkter och tjänster.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till dig (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB eller någon av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB godkänd samarbetspartner. Du kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB. I dessa fall har Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till Swedbank Pay. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.

I vissa fall kan Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgifter om krediten till UC:s kreditregister*.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla Swedbank Pays d.v.s. PayEx Sverige ABs legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till oss på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från oss (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att vi ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com.

Adress: Swedbank Pay, PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

För mer information om hur Swedbank Pay behandlar dina personuppgifter, se: https://swedbankpay.se/villkor/behandling-av-personuppgifter

*Om Kreditregistret

De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

Information om kreditprövning

Kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Sverige AB på det konto som PayEx Sverige AB anvisar”.

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet.

 

INFORMATION

Licensansökningsprocessen kan framstå som komplicerad, det är den inte och vi på Guntech hjälper dig mer än gärna. Ring eller maila hellre en gång för mycket än en för lite. Vi har stor erfarenhet och bistår med rådgivning och hjälp i ditt ärende från start tills dess att ärendet är avslutat och klart. Vi kan även utföra hela ansökan åt dig genom att vi tar ansökan över telefon där ni för oss uppger era uppgifter och vi skickar in handlingarna.

Vi försöker samtidigt att hålla människor som av olika anledningar saknar förutsättningar att erhålla vapenlicens från att ens försöka att köpa vapen. Upptäcker vi sådana försök så kommer vi att utnyttja våra goda relationer med polismyndigheten för att bidra till att dessa personer lagförs om de handlat i någon grad av uppsåt.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen